Buurtpreventie 3

Wijkschouw woning- en auto-inbraak Het Pleintje 28 oktober 2014

Buurtpreventiewijk Het Pleintje omvat ongeveer 250 woningen.

Op 28 oktober 2014 hebben wij met de politie, de gemeentelijke coördinator buurtpreventie en een handhaver van de gemeente in drie teams al deze woningen bezocht. We hebben de inbraakpreventiecontrole bij deze woningen vanaf de straatkant uitgevoerd. Bij een aantal woningen hebben wij zo nodig ook de oprit bij de woning beoordeeld.

De volgende aspecten van inbraakgevoeligheid zijn gesignaleerd:

 1. Te weinig verlichting ter beveiliging

Bij 20 woningen was duidelijk te weinig of geen buitenverlichting aan, waardoor dieven ongezien de woning verder kunnen inspecteren op inbraakmogelijkheden. Hier is dus vooral gelet op de voorkant en de zijkant van de woningen.

 1. Achterom woning of binnenplaats makkelijk te betreden

Bij tenminste 7 woningen was het mogelijk om vrij achterom te lopen. Hier was geen poort aanwezig of een niet afsluitbare poort.

 1. Woning of garage niet afgesloten

2 woningen en 2 garages waren bij de controle niet afgesloten en daardoor vrij toegankelijk voor kwaadwilligen. Bij een van de woningen waren de huis- en autosleutels vrij beschikbaar direct bij binnenkomst.

 1. Zijraam / bovenlichten open

in 5 woningen stonden zijramen of bovenlichten, waar een inbreker makkelijk door naar binnen zou kunnen, open.

 1. Auto’s en fietsen op oprit niet afgesloten

5 auto’s en 5 fietsen stonden niet afgesloten voor het huis of op de oprit.

 1. Kliko’s die gebruikt kunnen worden door een inbreker om bij het huis in te breken

Bij 6 woningen stonden kliko’s bij een woning, die gebruikt konden worden als opstap om bij die woningen in te breken.

 1. Waardevolle spullen voor het grijpen

Bij 1 woning lag elektrisch gereedschap los onder de carport.

 1. Ondeugdelijk slot

Bij 1 woning viel direct op dat hier nog een zeer oud slot op de voordeur zat, dat door een inbreker in no-time geopend kan worden.

Bij iedere woning hebben wij een brief in de brievenbus gedaan met daarop vermeld wat wij vastgesteld hebben bij onze controle. Geconstateerde zaken die niet op orde waren, hebben wij aangegeven. Verder hebben we bij alle woningen een flyer in de bus gedaan om bewoners erop te wijzen dat goede verlichting de kans op woninginbraak kan verminderen.

Gelet op het aantal woningen in onze wijk is onze algemene conclusie dat de meeste bewoners hun huis wat betreft inbraakpreventie op orde hebben. Maar een klein deel niet en wij hopen dat door onze actie deze bewoners alert gemaakt zijn op hetgeen zij zelf kunnen doen om het inbrekers iets moeilijker te maken om hun slag te slaan. Dit in het belang van henzelf, maar ook van de buurt. Want iedere inbraak versterkt een gevoel van onveiligheid in de buurt. Wij hopen dan ook bij een toekomstige wijkschouw te kunnen vaststellen dat er verdere maatregelen zijn genomen om inbraak te voorkomen.

Team buurtpreventie Het Pleintje, Bladel.

Walter van den Borne, coördinator team.

Buurtpreventie 1

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist U:

 • dat er de afgelopen week op klaarlichte dag op twee plaatsen is ingebroken in schuurtjes van woningen aan de Bleijenhoek, van waaruit gereedschappen zijn gestolen?
 • dat er enkele weken geleden nabij het Roodborstje bij het verpleeghuis een auto heeft gestaan met twee personen erin, die zich uitgaven als medewerkers van Enexis en meterstanden wilden opnemen. Toen de vreemde personen zich niet konden legitimeren heeft een bewoner de deur snel dicht gedaan en zijn ze vertrokken. Dit waren duidelijk personen met andere bedoelingen. Wees hier alert op en vraag mensen aan de deur gerust om een legitimatiebewijs. Vertrouw je het niet, doe de deur dan niet open. Zeker niet ’s avonds.
 • dat inbrekers niet houden van veel licht en dat het  daarom verstandig is in deze tijd extra aandacht te geven aan de buitenverlichting van uw woning. Het is nu eenmaal zo dat de meeste inbraken plaatsvinden in de donkere periode van het jaar.
 • dat onze gemeente het laagste inbraakcijfer heeft van de Kempen. Dat we dit graag zo houden en dat dit met uw hulp en alertheid ook mogelijk is.
 • dat ´Burgernet´ een samenwerkingsverband is tussen  burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. De politie kan via sms snel aan burgers vragen te helpen bij een zoekactie als er iets in de buurt is gebeurd. U kunt zich aanmelden via www.burgernet.nl .

Wij adviseren u waakzaam te zijn op verdachte situaties
of figuren. Noteer kentekens van verdachte voertuigen en meld zaken die u niet
vertrouwt bij de politie. U kunt de politie altijd bellen op nummer 0900-8844 als
er geen spoed is. Als wel snel handelen van belang is, bel dan 112. De politie
heeft ons verzekerd dat ze erg blij is met deze meldingen van u. Vindt u het
moeilijk om dit te doen of twijfelt u over de zaak en is er geen haast bij, dan
kunt u hierover ook rustig iemand van ons team benaderen.

Wist u bovendien:

  • dat de kans op sneeuw en vorst binnenkort weer groter wordt. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn, stellen het op prijs als op het trottoir een paadje sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt.
  • dat wij als buurtpreventieteam regelmatig zaken bespreken met de gemeente die in het belang zijn van de veiligheid en leefbaarheid in onze buurt. De gemeente kan niet altijd direct problemen oplossen die door ons worden gemeld. Wij merken wel dat de gemeente serieus naar ons luistert en doet wat op dat moment mogelijk is. Enkele concrete zaken die we al hebben bereikt zijn onder meer:
   • Er is toegezegd dat er op de Bleijenhoek vaker op te hard rijden gecontroleerd gaat worden.
   • Mensen die hun auto gevaarlijk parkeerden op het trottoir, zijn hierop met succes aangesproken door de politie.
   • In het verbindingspad tussen Bleijenhoek en Nachtegaal, tussen woningen Bleijenhoek 12a en 14 wordt straatverlichting geplaatst.
   • De kruising van Het Laar en Bleijenhoek zal veiliger gemaakt worden door middel van de aanleg van een verkeerssluis.
   • Er is aan Het Laar een bordje geplaatst dat duidelijker verwijst naar bepaalde huisnummers, waardoor bezoekers deze woningen makkelijker kunnen vinden.
   • Rondom de speeltuin aan Het Laar wordt in het najaar door de gemeente een haagje geplant.
   • Het pleintje op de hoek Bleijenhoek / Leemskuilen heeft weer een onderhoudsteam van bewoners uit de buurt. Via de gemeente hebben
    we al een picknickset gekregen en in het najaar krijgen we nog nieuw plantgoed om het weer netjes op te planten.
   • Meldingen van ons team over defecte straatverlichting
    of gevaarlijk liggende trottoirtegels worden bijna altijd heel snel opgelost.
   • Velen van u hebben in ons onderzoek medegedeeld geïnteresseerd te zijn in voorlichting over inbraakpreventie en veilig hang- en sluitwerk. Zeer binnenkort zal de gemeente voor o.a. bewoners uit onze wijk een
    voorlichtingsavond organiseren. Zodra de precieze datum bekend is, krijgt u hiervoor een uitnodiging.

U merkt dat ons team niet stilzit en dat buurtpreventie werkt. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u om ook een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig te maken en veilig te houden.

Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met ons op. Ga naar “Contact -> Contact buurtpreventie” of klik hier.

Namens team buurtpreventiewijk het Pleintje,

Walter van den Borne, coördinator