Buurtpreventie 1

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist U:

 • dat er de afgelopen week op klaarlichte dag op twee plaatsen is ingebroken in schuurtjes van woningen aan de Bleijenhoek, van waaruit gereedschappen zijn gestolen?
 • dat er enkele weken geleden nabij het Roodborstje bij het verpleeghuis een auto heeft gestaan met twee personen erin, die zich uitgaven als medewerkers van Enexis en meterstanden wilden opnemen. Toen de vreemde personen zich niet konden legitimeren heeft een bewoner de deur snel dicht gedaan en zijn ze vertrokken. Dit waren duidelijk personen met andere bedoelingen. Wees hier alert op en vraag mensen aan de deur gerust om een legitimatiebewijs. Vertrouw je het niet, doe de deur dan niet open. Zeker niet ’s avonds.
 • dat inbrekers niet houden van veel licht en dat het  daarom verstandig is in deze tijd extra aandacht te geven aan de buitenverlichting van uw woning. Het is nu eenmaal zo dat de meeste inbraken plaatsvinden in de donkere periode van het jaar.
 • dat onze gemeente het laagste inbraakcijfer heeft van de Kempen. Dat we dit graag zo houden en dat dit met uw hulp en alertheid ook mogelijk is.
 • dat ´Burgernet´ een samenwerkingsverband is tussen  burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. De politie kan via sms snel aan burgers vragen te helpen bij een zoekactie als er iets in de buurt is gebeurd. U kunt zich aanmelden via www.burgernet.nl .

Wij adviseren u waakzaam te zijn op verdachte situaties
of figuren. Noteer kentekens van verdachte voertuigen en meld zaken die u niet
vertrouwt bij de politie. U kunt de politie altijd bellen op nummer 0900-8844 als
er geen spoed is. Als wel snel handelen van belang is, bel dan 112. De politie
heeft ons verzekerd dat ze erg blij is met deze meldingen van u. Vindt u het
moeilijk om dit te doen of twijfelt u over de zaak en is er geen haast bij, dan
kunt u hierover ook rustig iemand van ons team benaderen.

Wist u bovendien:

  • dat de kans op sneeuw en vorst binnenkort weer groter wordt. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn, stellen het op prijs als op het trottoir een paadje sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt.
  • dat wij als buurtpreventieteam regelmatig zaken bespreken met de gemeente die in het belang zijn van de veiligheid en leefbaarheid in onze buurt. De gemeente kan niet altijd direct problemen oplossen die door ons worden gemeld. Wij merken wel dat de gemeente serieus naar ons luistert en doet wat op dat moment mogelijk is. Enkele concrete zaken die we al hebben bereikt zijn onder meer:
   • Er is toegezegd dat er op de Bleijenhoek vaker op te hard rijden gecontroleerd gaat worden.
   • Mensen die hun auto gevaarlijk parkeerden op het trottoir, zijn hierop met succes aangesproken door de politie.
   • In het verbindingspad tussen Bleijenhoek en Nachtegaal, tussen woningen Bleijenhoek 12a en 14 wordt straatverlichting geplaatst.
   • De kruising van Het Laar en Bleijenhoek zal veiliger gemaakt worden door middel van de aanleg van een verkeerssluis.
   • Er is aan Het Laar een bordje geplaatst dat duidelijker verwijst naar bepaalde huisnummers, waardoor bezoekers deze woningen makkelijker kunnen vinden.
   • Rondom de speeltuin aan Het Laar wordt in het najaar door de gemeente een haagje geplant.
   • Het pleintje op de hoek Bleijenhoek / Leemskuilen heeft weer een onderhoudsteam van bewoners uit de buurt. Via de gemeente hebben
    we al een picknickset gekregen en in het najaar krijgen we nog nieuw plantgoed om het weer netjes op te planten.
   • Meldingen van ons team over defecte straatverlichting
    of gevaarlijk liggende trottoirtegels worden bijna altijd heel snel opgelost.
   • Velen van u hebben in ons onderzoek medegedeeld geïnteresseerd te zijn in voorlichting over inbraakpreventie en veilig hang- en sluitwerk. Zeer binnenkort zal de gemeente voor o.a. bewoners uit onze wijk een
    voorlichtingsavond organiseren. Zodra de precieze datum bekend is, krijgt u hiervoor een uitnodiging.

U merkt dat ons team niet stilzit en dat buurtpreventie werkt. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u om ook een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig te maken en veilig te houden.

Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met ons op. Ga naar “Contact -> Contact buurtpreventie” of klik hier.

Namens team buurtpreventiewijk het Pleintje,

Walter van den Borne, coördinator