Buurtpreventie 5

Juli 2016

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste activiteiten van buurtpreventie.

Opschoonactie
De opschoonactie van zwerfafval in onze buurt van 19 maart jl. door buurtpreventie en de buurtvereniging was een groot succes. We hebben in 2 uur tijd maar liefst 25 volle zakken afval opgeraapt. Gelukkig deden er ook heel veel kinderen mee, waardoor het een gezellige middag is geworden. Na afloop van de actie bleek dat wij bij de loting onder de deelnemende groepen de prijs van de gemeente voor de Opschoondag hadden gewonnen. Dat was een cheque voor een buurtbarbecue van € 500,00. Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegeholpen en hopelijk doen er volgend jaar nog meer buurtbewoners mee.

Hondenpoep
Omdat wij een aantal maanden geleden veel klachten kregen over hondenpoep in de grasbermen aan de Bleijenhoek en de Leemskuilen, hebben wij bordjes geplaatst op diverse plaatsen in deze straten. Dit had direct resultaat, want de overlast was daarna zo goed als verdwenen. Wij danken vooral alle hondenbezitters die naar onze boodschap hebben geluisterd.

Afval in de juiste bak
Bij de speeltuin aan Het Laar staan een paar bankjes met daarnaast een afvalbak. Het gebeurt regelmatig dat bewoners hierin huishoudelijk afval doen en hondenbezitters doen hier wel eens zakjes hondenpoep in. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. De afvalbakken gaan daardoor stinken en dat is allerminst prettig voor de mensen die even gaan zitten rusten op de bankjes, zoals ouders die met hun kinderen gebruik maken van de speeltuin. Hondenpoepzakjes horen in de speciale hondenpoepbakken die er ook in deze buurt staan. Huishoudelijk afval moet thuis in de kliko.

Whatsappgroep
Overal in Nederland verenigen buurtbewoners zich in Whatsappgroepen om belangrijke berichten over veiligheid met de buurt te delen. Er zijn inmiddels al duizenden van zulke digitale buurtwachten. Ook binnen onze gemeente starten buurten hiermee. Wij hebben besloten om ook een groep op te starten. In de bijgevoegde brief leest u hierover meer en ook hoe u zich kunt aanmelden. Wij hopen op een grote deelname.

Uw hulp
Wij blijven ons inzetten voor een veilige en leefbare omgeving. Maar wij kunnen ons werk zonder u niet goed doen. Daarom vragen wij u om ook een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig en leefbaar te houden. Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met een van onze contactpersonen.

Team buurtpreventie Het Pleintje.

Buurtpreventie 4

november 2015

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist u:
• dat in het najaar en de winter de meeste inbraken worden gepleegd. Inbrekers zien dan aan onverlichte huizen dat de bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor verdachte situaties niet zo snel opvallen.

• dat u het de inbrekers wel moeilijk kunt maken. Laat verlichting aan, ook als u niet thuis bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar en vergeet ook de buitenlamp niet. Verder kunt u zorgen voor goed hang- en sluitwerk en natuurlijk doet u deuren en ramen op tijd op slot. U kunt beter, en zeker ’s avonds, niet zomaar de deur openmaken voor onbekenden. Maak gebruik van een raam, een deurspion, intercom of een goede kierstandhouder. Vindt u de situatie verdacht, bel dan 112.

• dat met gemeente en politie is afgesproken dat wij u heel snel informeren wanneer bij woningen in uw directe omgeving is ingebroken. Mogelijk hebt u iets gezien waar de politie iets aan heeft bij het onderzoek. Ook krijgt u dan gelijk tips over wat u zelf kunt doen tegen inbraak.

• dat de kans op sneeuw en vorst binnenkort weer groter wordt.

• dat de gemeente vanwege de hoge kosten niet overal kan strooien en zich daarom concentreert op busroutes, doorgaande wegen en ontsluitingswegen. Voetpaden en trottoirs worden niet door de gemeente gestrooid.

• dat ouderen en mensen die slecht ter been zijn, het op prijs stellen als op het trottoir een paadje sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt. Is het eigenlijk geen burgerplicht van iedereen om het trottoir voor de eigen woning zodanig sneeuw- en ijsvrij te maken dat mensen met rollaters, rolstoelen, kinder- en wandelwagens daar veilig kunnen lopen?

• dat het zeer gewaardeerd wordt als u een buurvrouw of buurman, die vanwege ouderdom of beperkingen daartoe zelf niet meer goed in staat is, daarbij helpt.

• dat u een van onze contactpersonen mag bellen wanneer u zelf geen sneeuw meer kunt ruimen en uw buren en/of kinderen u daarbij ook niet kunnen helpen. Een van onze teamleden zal u dan zo snel mogelijk komen helpen.

• dat wij bij de gemeente om aandacht hebben gevraagd voor de slechte kwaliteit van delen van het fietspad aan de Bleijenhoek en aan de Postelweg. De gemeente heeft het herstel daarvan opgenomen in de onderhoudsronde voor het najaar en voor wat betreft de Bleijenhoek is dat inmiddels gebeurd. Het fietspad aan de Postelweg zal worden opgeknapt tegelijk met het aanleggen van de randweg richting industrieterrein De Sleutel. Dit staat gepland voor 2016.

Sociale Aandacht, een nieuw initiatief
Onze gemeente heeft in alle buurten buurtpreventie. Daarin zijn maar liefst 140 vrijwilligers actief. Buurtpreventie kende tot voor kort twee aandachtsgebieden, namelijk Veiligheid en Leefbaarheid in de buurt. Onlangs is besloten om hier een derde pijler aan toe te voegen en dat is Sociale Aandacht. Graag vertellen wij u hier wat meer over.

Op het gebied van zorg is heel wat veranderd. Veel taken van de centrale overheid zijn naar de gemeente overgeheveld. Om deze reden heeft de gemeente aan Buurtpreventie gevraagd ook Sociale Aandacht tot haar taken te rekenen.

Bewezen is dat sociale verbinding in een buurt belangrijk is. Maar het is van nog groter belang dat er geen mensen uit het oog worden verloren.
De gemeente kan hier niet alleen voor zorgen, er ligt ook een taak bij de bewoners zelf. Buurtpreventie kan en wil daarin een rol spelen.

Het is belangrijk dat er in de buurt voldoende aandacht is voor buurtgenoten. Gedacht kan worden aan het oog hebben voor (beginnende) dementie, vereenzaming, verpaupering of vervuiling, huiselijk geweld, problemen van jonge mensen, enz.
Het doel van Sociale Aandacht is op de eerste plaats dat er signalen komen vanuit de buurt als er iets aan de hand is. Dit kan escalatie en isolement voorkomen.

Contact persoon Sociale Aandacht
De gemeente wil graag in iedere buurt een sociaal bewogen iemand als ‘contactpersoon Sociale Aandacht’. Dat kan een lid van het buurtpreventieteam zijn of iemand die aan het team wordt toegevoegd. Wij denken aan een persoon met een groot hart, een ‘mensenmens’ die de buurt kent en die daar ook (h)erkend wordt. Deze contactpersoon signaleert in samenspraak met de coördinator Buurtpreventie zaken richting de gemeentelijke coördinator Buurtpreventie. Deze zet vervolgens de melding door naar zorginstanties, die de zaak dan verder oppakken of in gang zetten. Hoe eerder hulpverlening opgestart wordt, hoe beter.
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit nieuwe initiatief van Buurtpreventie dan willen we u graag hierover bijpraten en u verwelkomen als contactpersoon in ons team. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator Buurtpreventie van onze buurt (zie hieronder).

Uw hulp
Wij blijven ons inzetten voor een veilige en leefbare omgeving. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u ook om een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig en leefbaar te houden.
Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met een van onze contactpersonen. Voor uw gemak hebben wij een kaart bijgevoegd met belangrijke telefoonnummers voor het doen van meldingen.

Omdat dit de laatste informatiebrief is van 2015 wensen wij u als Buurtpreventieteam alvast een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2016.

Team buurtpreventie Het Pleintje.

Buurtpreventie 3

Wijkschouw woning- en auto-inbraak Het Pleintje 28 oktober 2014

Buurtpreventiewijk Het Pleintje omvat ongeveer 250 woningen.

Op 28 oktober 2014 hebben wij met de politie, de gemeentelijke coördinator buurtpreventie en een handhaver van de gemeente in drie teams al deze woningen bezocht. We hebben de inbraakpreventiecontrole bij deze woningen vanaf de straatkant uitgevoerd. Bij een aantal woningen hebben wij zo nodig ook de oprit bij de woning beoordeeld.

De volgende aspecten van inbraakgevoeligheid zijn gesignaleerd:

 1. Te weinig verlichting ter beveiliging

Bij 20 woningen was duidelijk te weinig of geen buitenverlichting aan, waardoor dieven ongezien de woning verder kunnen inspecteren op inbraakmogelijkheden. Hier is dus vooral gelet op de voorkant en de zijkant van de woningen.

 1. Achterom woning of binnenplaats makkelijk te betreden

Bij tenminste 7 woningen was het mogelijk om vrij achterom te lopen. Hier was geen poort aanwezig of een niet afsluitbare poort.

 1. Woning of garage niet afgesloten

2 woningen en 2 garages waren bij de controle niet afgesloten en daardoor vrij toegankelijk voor kwaadwilligen. Bij een van de woningen waren de huis- en autosleutels vrij beschikbaar direct bij binnenkomst.

 1. Zijraam / bovenlichten open

in 5 woningen stonden zijramen of bovenlichten, waar een inbreker makkelijk door naar binnen zou kunnen, open.

 1. Auto’s en fietsen op oprit niet afgesloten

5 auto’s en 5 fietsen stonden niet afgesloten voor het huis of op de oprit.

 1. Kliko’s die gebruikt kunnen worden door een inbreker om bij het huis in te breken

Bij 6 woningen stonden kliko’s bij een woning, die gebruikt konden worden als opstap om bij die woningen in te breken.

 1. Waardevolle spullen voor het grijpen

Bij 1 woning lag elektrisch gereedschap los onder de carport.

 1. Ondeugdelijk slot

Bij 1 woning viel direct op dat hier nog een zeer oud slot op de voordeur zat, dat door een inbreker in no-time geopend kan worden.

Bij iedere woning hebben wij een brief in de brievenbus gedaan met daarop vermeld wat wij vastgesteld hebben bij onze controle. Geconstateerde zaken die niet op orde waren, hebben wij aangegeven. Verder hebben we bij alle woningen een flyer in de bus gedaan om bewoners erop te wijzen dat goede verlichting de kans op woninginbraak kan verminderen.

Gelet op het aantal woningen in onze wijk is onze algemene conclusie dat de meeste bewoners hun huis wat betreft inbraakpreventie op orde hebben. Maar een klein deel niet en wij hopen dat door onze actie deze bewoners alert gemaakt zijn op hetgeen zij zelf kunnen doen om het inbrekers iets moeilijker te maken om hun slag te slaan. Dit in het belang van henzelf, maar ook van de buurt. Want iedere inbraak versterkt een gevoel van onveiligheid in de buurt. Wij hopen dan ook bij een toekomstige wijkschouw te kunnen vaststellen dat er verdere maatregelen zijn genomen om inbraak te voorkomen.

Team buurtpreventie Het Pleintje, Bladel.

Walter van den Borne, coördinator team.

Buurtpreventie 2

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist u:

 • dat er de afgelopen 10 maanden in onze buurt  op zeker 5 plaatsen is ingebroken.
 • dat dit op 4 plaatsen in de voormiddag heeft plaats gevonden.
 • dat de inbreker(s) steeds achterom is/zijn gegaan waarna aan de achterkant van de woning werd ingebroken.
 • dat u altijd de politie kunt bellen als u iets verdachts ziet. Bij spoed bel 112, bij geen spoed 0900-8844. Wees dus ook overdag alert op verdachte situaties. Noteer kentekens van verdachte voertuigen en onthoud het signalement van de verdachte persoon.
 • dat inbrekers zich zo onopvallend mogelijk  voordoen en soms gewoon in werkkleding ergens aanbellen om vervolgens bij geen gehoor achterom te lopen om daar toe te slaan.
 • dat de gemeente eind vorig jaar samen met de politie voor enkele buurtpreventiewijken een voorlichtingsavond  heeft gehouden over inbraakpreventie. Dit was een interessante avond met veel tips. Misschien was u die avond verhinderd. Wanneer u een samenvatting van de politiepresentatie zou willen ontvangen, laat dat dan even weten aan een van onze contactpersonen (als het kan per mail). Wij zorgen er dan voor dat u deze krijgt.
 • dat www.burgernet.nl dit jaar in Netersel zijn dienst heeft bewezen bij de (kortstondige) vermissing van een kind. Burgernet maakt gebruik van SMS-berichten, spraakberichten en e-mail. Aanmelden kan via de website van Burgernet..
 • dat veruit de meeste hondenbezitters, ook in onze buurt, de poep van hun hond  netjes opruimen, waarvoor onze complimenten.
 • dat wij graag zouden zien dat iedere hondenbezitter dit zo netjes doet.
 • dat binnen onze gemeente jaarlijks 20.000 kilo hondenpoep uit de hondenpoepbakken wordt opgehaald.
 • dat de landelijke vakantiekaart door de politie is afgeschaft omdat maar weinig mensen hiervan gebruik maakten.
 • dat het wel verstandig is om zelf maatregelen te treffen wanneer u met vakantie gaat. U kunt bijvoorbeeld de buren laten weten dat u weg bent en vragen of zij “een oogje in het zeil” willen houden. U kunt beter niet aan iedereen laten zien dat u met vakantie bent. De post uit laten halen, het laten branden van een of meerdere lampen, het laten sluiten en weer openen van de gordijnen en een auto op de oprit kunnen ervoor zorgen dat inbrekers uw woning voorbij lopen.

Wist u bovendien:

 • dat zwerfafval één van de grootste ergernissen is in Nederland. Het tast de woon- en leefomgeving aan en het opruimen door de gemeente kost veel geld. Ook al heeft de gemeente een belangrijke taak bij het opruimen, het is ook de verantwoordelijkheid van ons allen om er iets aan te doen. Wij willen zwerfafval daarom nog eens nadrukkelijk onder de aandacht brengen, omdat wij van mening zijn dat een schone leefomgeving ook bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en het prettig wonen in de eigen buurt.
 • dat wij daarom op zaterdag 17 mei a.s. in samenwerking met de kindercommissie van de buurtvereniging een schoonmaakactie houden in onze buurt. Wij gaan dan in alle straten van onze buurt het zwerfafval opruimen.
 • dat de gemeente ons hierbij helpt door o.a. het beschikbaar stellen van knijpers, hesjes, vuilniszakken, handschoenen en door het afvoeren van het  ingezamelde afval.
 • dat de kindercommissie de kinderen uit onze buurt nog zal uitnodigen om hieraan mee te doen. Ze proberen er voor hen een leuke middag van te maken en na afloop krijgen ze natuurlijk een beloning voor hun inzet.
 • dat we om 14.00 uur starten vanaf het speeltuintje aan het Beukenbos.
 • dat iedereen die wil van harte welkom is om mee te helpen.

U merkt dat ons team niet stilzit en dat buurtpreventie werkt. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u om ook een oogje in het zeil te blijven houden om zo onze buurt veilig te maken en veilig te houden.

Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met ons op. Ga naar “Contact -> Contact buurtpreventie” of klik hier.

Namens team buurtpreventiewijk het Pleintje,

Walter van den Borne, coördinator

 

Buurtpreventie 1

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist U:

 • dat er de afgelopen week op klaarlichte dag op twee plaatsen is ingebroken in schuurtjes van woningen aan de Bleijenhoek, van waaruit gereedschappen zijn gestolen?
 • dat er enkele weken geleden nabij het Roodborstje bij het verpleeghuis een auto heeft gestaan met twee personen erin, die zich uitgaven als medewerkers van Enexis en meterstanden wilden opnemen. Toen de vreemde personen zich niet konden legitimeren heeft een bewoner de deur snel dicht gedaan en zijn ze vertrokken. Dit waren duidelijk personen met andere bedoelingen. Wees hier alert op en vraag mensen aan de deur gerust om een legitimatiebewijs. Vertrouw je het niet, doe de deur dan niet open. Zeker niet ’s avonds.
 • dat inbrekers niet houden van veel licht en dat het  daarom verstandig is in deze tijd extra aandacht te geven aan de buitenverlichting van uw woning. Het is nu eenmaal zo dat de meeste inbraken plaatsvinden in de donkere periode van het jaar.
 • dat onze gemeente het laagste inbraakcijfer heeft van de Kempen. Dat we dit graag zo houden en dat dit met uw hulp en alertheid ook mogelijk is.
 • dat ´Burgernet´ een samenwerkingsverband is tussen  burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. De politie kan via sms snel aan burgers vragen te helpen bij een zoekactie als er iets in de buurt is gebeurd. U kunt zich aanmelden via www.burgernet.nl .

Wij adviseren u waakzaam te zijn op verdachte situaties
of figuren. Noteer kentekens van verdachte voertuigen en meld zaken die u niet
vertrouwt bij de politie. U kunt de politie altijd bellen op nummer 0900-8844 als
er geen spoed is. Als wel snel handelen van belang is, bel dan 112. De politie
heeft ons verzekerd dat ze erg blij is met deze meldingen van u. Vindt u het
moeilijk om dit te doen of twijfelt u over de zaak en is er geen haast bij, dan
kunt u hierover ook rustig iemand van ons team benaderen.

Wist u bovendien:

  • dat de kans op sneeuw en vorst binnenkort weer groter wordt. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn, stellen het op prijs als op het trottoir een paadje sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt.
  • dat wij als buurtpreventieteam regelmatig zaken bespreken met de gemeente die in het belang zijn van de veiligheid en leefbaarheid in onze buurt. De gemeente kan niet altijd direct problemen oplossen die door ons worden gemeld. Wij merken wel dat de gemeente serieus naar ons luistert en doet wat op dat moment mogelijk is. Enkele concrete zaken die we al hebben bereikt zijn onder meer:
   • Er is toegezegd dat er op de Bleijenhoek vaker op te hard rijden gecontroleerd gaat worden.
   • Mensen die hun auto gevaarlijk parkeerden op het trottoir, zijn hierop met succes aangesproken door de politie.
   • In het verbindingspad tussen Bleijenhoek en Nachtegaal, tussen woningen Bleijenhoek 12a en 14 wordt straatverlichting geplaatst.
   • De kruising van Het Laar en Bleijenhoek zal veiliger gemaakt worden door middel van de aanleg van een verkeerssluis.
   • Er is aan Het Laar een bordje geplaatst dat duidelijker verwijst naar bepaalde huisnummers, waardoor bezoekers deze woningen makkelijker kunnen vinden.
   • Rondom de speeltuin aan Het Laar wordt in het najaar door de gemeente een haagje geplant.
   • Het pleintje op de hoek Bleijenhoek / Leemskuilen heeft weer een onderhoudsteam van bewoners uit de buurt. Via de gemeente hebben
    we al een picknickset gekregen en in het najaar krijgen we nog nieuw plantgoed om het weer netjes op te planten.
   • Meldingen van ons team over defecte straatverlichting
    of gevaarlijk liggende trottoirtegels worden bijna altijd heel snel opgelost.
   • Velen van u hebben in ons onderzoek medegedeeld geïnteresseerd te zijn in voorlichting over inbraakpreventie en veilig hang- en sluitwerk. Zeer binnenkort zal de gemeente voor o.a. bewoners uit onze wijk een
    voorlichtingsavond organiseren. Zodra de precieze datum bekend is, krijgt u hiervoor een uitnodiging.

U merkt dat ons team niet stilzit en dat buurtpreventie werkt. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u om ook een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig te maken en veilig te houden.

Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met ons op. Ga naar “Contact -> Contact buurtpreventie” of klik hier.

Namens team buurtpreventiewijk het Pleintje,

Walter van den Borne, coördinator