Historie

Hoe is buurtvereniging Het Pleintje ontstaan?

Eind jaren 70 liepen enkele bewoners van de Bleijenhoek met
de gedacht rond om iets te doen met het idee dat ze als buurt bij elkaar
hoorden. Enkele activiteiten (waaronder carnavalsoptochten), welke ze samen als
buurtgenoten organiseerden, bevestigden bovenstaande idee.

Het is inmiddels dit jaar 35 jaar geleden dat onze
buurtvereniging is opgericht.

Voorgeschiedenis en
oprichting van Buurtvereniging ’t Pleintje

In 1971 was carnavalsvereniging De Muggezifters opgericht.
Zij organiseerden op 13 februari 1972 de eerste carnavalsoptocht. Dat bracht
enkele buurtbewoners, met name Niek Soontiens en Pius Lemmens, op het idee het
jaar daarop met een wagen van de buurt aan de carnavalsoptocht deel te nemen.
Het thema was “vuilnisophaaldienst”en de spreuk op de wagen luidde: “we hebben
vele winkels zoals U ziet, maar een ganzenwinkel hebben wij nog niet”. Er werd
op 14 maart 1973 een 10e prijs mee behaald.

Toen Niek en Pius in februari 1974 buurtbewoners opriepen om
weer een wagen voor de optocht te maken, koppelden ze daar een kleine enquete onder de bewoners van de Bleijenhoek over de oprichting van een buurtvereniging aan
vast. Van de ongeveer 75 gezinnen vulden er 32 het formuliertje in. Van die 32
gezinnen stonden er 30 positief tegenover het oprichten van een
buurtvereniging. 22 personen waren bereid om hieraan ook daadwerkelijk
medewerking te verlenen. Het kwam er toen evenwel niet van. De wagen met het
thema “oliecrisis” en de spreuk: ïk du nie mee an de geheul, ok al kumt er dan
nie veul” leverde op 24 februari 1974 een 9e prijs op. In 1975 ging
de carnavalswagen van de buurt over de (ontbrekende) bebouwing aan de
markt:  “wan schon mert mee zo’n bree
veld”, wat de toekijkende burgemeester ongetwijfeld een brede lach zal hebben
ontlokt. De 8e prijs was op 9 februari 1975 het resultaat.

Begin februari 1976 is er een oproep gedaan aan de
buurtbewoners om een idee mee te bedenken en mee uit te voeren. In de zomer van
1975 was de Bleijenhoek met gebruikte klinkers herstraat, waaronder tal van
klinkers met witte verf, en er was nogal wat commentaar op de kwaliteit van het
wegdek. “Ik nie zat, Bleijenhoek nie glad” was goed voor de 4e
prijs.

In 1977 namen we aan 2 optochten deel: op zondag 20 februari
met het thema “de zomer van ‘76” en op dinsdag 22 februari (kinderoptocht) met
het thema “hondenbelasting”.  Op zondag
27 februari kwamen Pius, Frans en Ben Holleman bijeen ter voorbereiding van de
vergadering een dag later t.b.v. de herdenking van het feit dat pater Smets 50
jaar geleden als pas gewijd priester zijn 1e H. Mis in de
parochiekerk van Bladel opdroeg. Hierin werd over de pater gesproken maar ook
over de oprichting van een buurtvereniging in de Bleijenhoek:
voorbereidingscommissie, contacten met andere buurtverenigingen, reglement,
contributie, activiteiten. Afgesproken werd dat Ben op 28 februari zou
voorstellen de voorbereiding zelf ter hand te nemen en in mei de
oprichtingsvergadering te zullen houden. Ongeveer 45 personen bezochten de 1e
buurtbijeenkomst. Er werd een feestcommite gevormd. Nadat de buurtbijeenkomst
op 28 februari daarvoor het groen licht had gegeven nam Ben de voorbereiding
ter hand. De vergadering was van mening dat ook de bewoners van de Leemskuilen,
Berschotten, Industrieterrein, Raamloop en Ronddeel de mogelijkheid moest
worden geboden zich bij de buurtvereniging aan te sluiten. Er werden kandidaten
voor de bestuursfuncties gesteld en een agenda voor de oprichtingsvergadering
opgesteld. In mei 1977 ging de uitnodiging voor de oprichtingsvergadering de
deur uit en op 17 mei 1977 vond de vergadering plaats.

De buurtvereniging krijgt de naam “de Bleijenhoek”, deze
wordt in 1979 gewijzigd in “’t Pleintje”.