Buurtpreventie

Welkom op de pagina van buurtpreventiewijk Het Pleintje.

Buurtpreventie is niet gelijk aan de buurtvereniging. De buurtvereniging wil vooral leuke ontspanningsactiviteiten organiseren voor haar leden. Buurtpreventie heeft tot doel het bevorderen van een veilige en leefbare buurt. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met gemeente en politie. Ook het gebied wijkt een beetje af.  Zo valt het industrieterrein De Sleutel en het deel van de Leemskuilen ten zuiden van de provinciale weg niet onder buurtpreventiewijk Het Pleintje, maar onder buurtpreventiewijk Bladel Zuid.

Voor u als bewoner is het prettig om alle berichten en activiteiten op één plek te kunnen vinden. Buurtpreventie maakt daarom dankbaar gebruik van de website van buurtvereniging ’t Pleintje.

Hoe werkt buurtpreventie?

Op 14  mei 2013 is buurtpreventie officieel van start gegaan in buurtpreventiewijk Het Pleintje. Doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden en voorkomen. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of appartementencomplex waar men woont. De buurtpreventiewijken houden ook van tijd tot tijd preventieve acties om de buurt veilig en leefbaar te houden en mensen bewust te maken van veilig woongedrag.

Er is binnen de wijk een team samengesteld van wijkbewoners die in onze wijk inhoud geeft aan buurtpreventie, en die in dat kader nauw samenwerkt met de gemeente. Maar de mensen van het team hebben ook u nodig. Ongewenste situaties, zoals vernielingen, kapotte verlichting, onveilige verkeerssituaties kunt u melden bij een van de contactpersonen van het team. De contactpersonen zorgen er vervolgens voor dat dit via hun coördinator gemeld wordt bij de gemeente en de coördinator bewaakt de afhandeling van de melding. Zo werken we dus samen aan een veilige en leefbare buurt.

Bij wie kunt u terecht met zaken van buurtpreventie?

Het team buurtpreventiewijk Het Pleintje bestaat momenteel uit 5 buurtbewoners. Hun namen en contactgegevens staan hierna vermeld.

 

 

Naam Adres Telefoon Mobiel
Walter van den Borne
(Coördinator)
Bleijenhoek 38B 5531 BN Bladel 360510 06-36222910
Rob van Avendonk
(Beheerder buurtapp)
Bladel - 06-13227164
Pius Lemmens Bleijenhoek 30
5531 BN Bladel
383615 06-53975745
Harrie Wouters Beukenbos 1
5531 MP Bladel
840421 06-20474718
Albert van Corier Het Laar 10
5531 MT Bladel
382668

Heeft U een vraag aan het team? Ga naar “Contact -> Contact buurtpreventie” of klik hier

Nieuwsberichten van buurtpreventie

Berichten van buurtpreventie ontvangt u met een briefje in uw brievenbus. Daarnaast worden die berichten op de website van de buurtvereniging/buurtpreventie geplaatst, zodat u ze altijd nog eens kunt nalezen.

Met enige regelmaat krijgt de coördinator van het het buurtpreventieteam meldingen van de buurtpreventiemedewerker van de gemeente over inbraken, andersoortige diefstal of ongeregeldheden. Het is goed als hiervan zoveel mogelijk mensen snel kennis kunnen nemen, zodat zij worden gewaarschuwd voor deze ongewenste praktijken. Dit soort mededelingen kunnen wij per e-mail sturen en komen ook op de facebook pagina van de buurtvereniging.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze berichten, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Ga naar “Contact -> Contact buurtpreventie” of klik hier en geef aan dat je de berichten wilt ontvangen.