Buurtpreventie 2

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist u:

 • dat er de afgelopen 10 maanden in onze buurt  op zeker 5 plaatsen is ingebroken.
 • dat dit op 4 plaatsen in de voormiddag heeft plaats gevonden.
 • dat de inbreker(s) steeds achterom is/zijn gegaan waarna aan de achterkant van de woning werd ingebroken.
 • dat u altijd de politie kunt bellen als u iets verdachts ziet. Bij spoed bel 112, bij geen spoed 0900-8844. Wees dus ook overdag alert op verdachte situaties. Noteer kentekens van verdachte voertuigen en onthoud het signalement van de verdachte persoon.
 • dat inbrekers zich zo onopvallend mogelijk  voordoen en soms gewoon in werkkleding ergens aanbellen om vervolgens bij geen gehoor achterom te lopen om daar toe te slaan.
 • dat de gemeente eind vorig jaar samen met de politie voor enkele buurtpreventiewijken een voorlichtingsavond  heeft gehouden over inbraakpreventie. Dit was een interessante avond met veel tips. Misschien was u die avond verhinderd. Wanneer u een samenvatting van de politiepresentatie zou willen ontvangen, laat dat dan even weten aan een van onze contactpersonen (als het kan per mail). Wij zorgen er dan voor dat u deze krijgt.
 • dat www.burgernet.nl dit jaar in Netersel zijn dienst heeft bewezen bij de (kortstondige) vermissing van een kind. Burgernet maakt gebruik van SMS-berichten, spraakberichten en e-mail. Aanmelden kan via de website van Burgernet..
 • dat veruit de meeste hondenbezitters, ook in onze buurt, de poep van hun hond  netjes opruimen, waarvoor onze complimenten.
 • dat wij graag zouden zien dat iedere hondenbezitter dit zo netjes doet.
 • dat binnen onze gemeente jaarlijks 20.000 kilo hondenpoep uit de hondenpoepbakken wordt opgehaald.
 • dat de landelijke vakantiekaart door de politie is afgeschaft omdat maar weinig mensen hiervan gebruik maakten.
 • dat het wel verstandig is om zelf maatregelen te treffen wanneer u met vakantie gaat. U kunt bijvoorbeeld de buren laten weten dat u weg bent en vragen of zij “een oogje in het zeil” willen houden. U kunt beter niet aan iedereen laten zien dat u met vakantie bent. De post uit laten halen, het laten branden van een of meerdere lampen, het laten sluiten en weer openen van de gordijnen en een auto op de oprit kunnen ervoor zorgen dat inbrekers uw woning voorbij lopen.

Wist u bovendien:

 • dat zwerfafval één van de grootste ergernissen is in Nederland. Het tast de woon- en leefomgeving aan en het opruimen door de gemeente kost veel geld. Ook al heeft de gemeente een belangrijke taak bij het opruimen, het is ook de verantwoordelijkheid van ons allen om er iets aan te doen. Wij willen zwerfafval daarom nog eens nadrukkelijk onder de aandacht brengen, omdat wij van mening zijn dat een schone leefomgeving ook bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en het prettig wonen in de eigen buurt.
 • dat wij daarom op zaterdag 17 mei a.s. in samenwerking met de kindercommissie van de buurtvereniging een schoonmaakactie houden in onze buurt. Wij gaan dan in alle straten van onze buurt het zwerfafval opruimen.
 • dat de gemeente ons hierbij helpt door o.a. het beschikbaar stellen van knijpers, hesjes, vuilniszakken, handschoenen en door het afvoeren van het  ingezamelde afval.
 • dat de kindercommissie de kinderen uit onze buurt nog zal uitnodigen om hieraan mee te doen. Ze proberen er voor hen een leuke middag van te maken en na afloop krijgen ze natuurlijk een beloning voor hun inzet.
 • dat we om 14.00 uur starten vanaf het speeltuintje aan het Beukenbos.
 • dat iedereen die wil van harte welkom is om mee te helpen.

U merkt dat ons team niet stilzit en dat buurtpreventie werkt. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u om ook een oogje in het zeil te blijven houden om zo onze buurt veilig te maken en veilig te houden.

Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met ons op. Ga naar “Contact -> Contact buurtpreventie” of klik hier.

Namens team buurtpreventiewijk het Pleintje,

Walter van den Borne, coördinator

 

Buurtpreventie 1

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist U:

 • dat er de afgelopen week op klaarlichte dag op twee plaatsen is ingebroken in schuurtjes van woningen aan de Bleijenhoek, van waaruit gereedschappen zijn gestolen?
 • dat er enkele weken geleden nabij het Roodborstje bij het verpleeghuis een auto heeft gestaan met twee personen erin, die zich uitgaven als medewerkers van Enexis en meterstanden wilden opnemen. Toen de vreemde personen zich niet konden legitimeren heeft een bewoner de deur snel dicht gedaan en zijn ze vertrokken. Dit waren duidelijk personen met andere bedoelingen. Wees hier alert op en vraag mensen aan de deur gerust om een legitimatiebewijs. Vertrouw je het niet, doe de deur dan niet open. Zeker niet ’s avonds.
 • dat inbrekers niet houden van veel licht en dat het  daarom verstandig is in deze tijd extra aandacht te geven aan de buitenverlichting van uw woning. Het is nu eenmaal zo dat de meeste inbraken plaatsvinden in de donkere periode van het jaar.
 • dat onze gemeente het laagste inbraakcijfer heeft van de Kempen. Dat we dit graag zo houden en dat dit met uw hulp en alertheid ook mogelijk is.
 • dat ´Burgernet´ een samenwerkingsverband is tussen  burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. De politie kan via sms snel aan burgers vragen te helpen bij een zoekactie als er iets in de buurt is gebeurd. U kunt zich aanmelden via www.burgernet.nl .

Wij adviseren u waakzaam te zijn op verdachte situaties
of figuren. Noteer kentekens van verdachte voertuigen en meld zaken die u niet
vertrouwt bij de politie. U kunt de politie altijd bellen op nummer 0900-8844 als
er geen spoed is. Als wel snel handelen van belang is, bel dan 112. De politie
heeft ons verzekerd dat ze erg blij is met deze meldingen van u. Vindt u het
moeilijk om dit te doen of twijfelt u over de zaak en is er geen haast bij, dan
kunt u hierover ook rustig iemand van ons team benaderen.

Wist u bovendien:

  • dat de kans op sneeuw en vorst binnenkort weer groter wordt. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn, stellen het op prijs als op het trottoir een paadje sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt.
  • dat wij als buurtpreventieteam regelmatig zaken bespreken met de gemeente die in het belang zijn van de veiligheid en leefbaarheid in onze buurt. De gemeente kan niet altijd direct problemen oplossen die door ons worden gemeld. Wij merken wel dat de gemeente serieus naar ons luistert en doet wat op dat moment mogelijk is. Enkele concrete zaken die we al hebben bereikt zijn onder meer:
   • Er is toegezegd dat er op de Bleijenhoek vaker op te hard rijden gecontroleerd gaat worden.
   • Mensen die hun auto gevaarlijk parkeerden op het trottoir, zijn hierop met succes aangesproken door de politie.
   • In het verbindingspad tussen Bleijenhoek en Nachtegaal, tussen woningen Bleijenhoek 12a en 14 wordt straatverlichting geplaatst.
   • De kruising van Het Laar en Bleijenhoek zal veiliger gemaakt worden door middel van de aanleg van een verkeerssluis.
   • Er is aan Het Laar een bordje geplaatst dat duidelijker verwijst naar bepaalde huisnummers, waardoor bezoekers deze woningen makkelijker kunnen vinden.
   • Rondom de speeltuin aan Het Laar wordt in het najaar door de gemeente een haagje geplant.
   • Het pleintje op de hoek Bleijenhoek / Leemskuilen heeft weer een onderhoudsteam van bewoners uit de buurt. Via de gemeente hebben
    we al een picknickset gekregen en in het najaar krijgen we nog nieuw plantgoed om het weer netjes op te planten.
   • Meldingen van ons team over defecte straatverlichting
    of gevaarlijk liggende trottoirtegels worden bijna altijd heel snel opgelost.
   • Velen van u hebben in ons onderzoek medegedeeld geïnteresseerd te zijn in voorlichting over inbraakpreventie en veilig hang- en sluitwerk. Zeer binnenkort zal de gemeente voor o.a. bewoners uit onze wijk een
    voorlichtingsavond organiseren. Zodra de precieze datum bekend is, krijgt u hiervoor een uitnodiging.

U merkt dat ons team niet stilzit en dat buurtpreventie werkt. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u om ook een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig te maken en veilig te houden.

Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met ons op. Ga naar “Contact -> Contact buurtpreventie” of klik hier.

Namens team buurtpreventiewijk het Pleintje,

Walter van den Borne, coördinator

Karten

Wie heeft er zin om mee te gaan Karten bij Indoorkarting in Lommel (Belgie) op Vrijdag
22 februari 2013.

We verzamelen om 18.00 uur bij het Pleintje en vertrekken uiterlijk om 18.15 uur.

We hebben de kartbaan vanaf 19.00 uur gereserveerd. Voor degene die wil mag zijn eigen helm meenemen. Iedereen vanaf  het Middelbaar Onderwijs is welkom.

De eigen bijdrage is 20 euro per persoon.

We gaan met eigen vervoer, probeer zoveel mogelijk om samen of met iemand mee te rijden.

Lampionnen optocht

Voor het eerst dit jaar hebben we een lampionnenoptocht georganiseerd.

En het was leuk!! Eerst gingen we een middagje lampionnen knutselen met de kindjes van de buurtvereniging. Ze hadden er zin in; in het donker over de straat lopen met hun mooie lampionnen! En toen was het zover…. met ongeveer 25 kinderen zijn we hard zingend door de straten gelopen. De papa’s en de mama’s kwamen allemaal gezellig kijken en meelopen, en toen we terug kwamen bij het speeltuintje hebben we met z’n allen iets gedronken en iets lekkers gegeten bij ons sfeervol verlichte kraampje. En natuurlijk mochten de kinderen nog even (in het donker!) met z’n allen in de speeltuin spelen.

Het was een zeer geslaagde activiteit die volgend jaar zeker terug zal komen!

En hopelijk komen er dan nog veel meer mensen kijken en genieten van een lekker kopje koffie of thee!

Outdoor Park Reusel

Middagje avontuur bij Outdoor Park Reusel

 

Op woensdagmiddag 3 oktober zijn we een middagje gaan
survivallen met de kinderen van de buurt van groep 5 tot en met 15 jaar. De
weersvoorspellingen waren niet zo goed maar met een goede opkomst van 19
jongens en meiden zijn we droog op de fiets in Reusel aangekomen.

We begonnen met het hoogteparcours. Voor de bikkels was dit
een “eitje” maar sommigen vonden het toch wel erg spannend! Toen iedereen
hiermee klaar was mochten we nog tokkelen. Ook dat was erg gaaf. Maar toen
begon de echte uitdaging. Het begon te regenen. En niet een beetje…. nee, het
goot! Een regenjas was hier niet tegen bestand maar toch zijn we terug naar
Bladel gefietst.

Door grote plassen in de zandpaden, fietsen vol met modder.
Uiteindelijk was de terugweg toch wel echt de grootste en leukste uitdaging van
de hele middag!

Ondanks het weer was de outdoor middag een succes! Bedankt
jongens en meiden!

Kindercommissie BV ‘t Pleintje