Buurtpreventie en Whatsappgroep

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wij zijn in onze buurt al enkele jaren actief met buurtpreventie. Het doel van buurtpreventie is onder meer het voorkomen van overlast in welke vorm dan ook; we willen onze buurt veilig maken en veilig houden. Daarbij valt te denken aan het voorkomen van inbraken, diefstal, vernielingen en vandalisme. Gebleken is dat buurtpreventie hier werkelijk aan bijdraagt. Een modern middel om als buurt nog veiliger te worden, is de Whatsappgroep. In deze brief leest u hierover meer.

Als onderdeel van buurtpreventie zijn in verschillende gemeenten WhatsAppgroepen opgestart. WhatsApp is een moderne digitale vorm van communicatie. Gebruikers van WhatsApp kunnen gratis berichten met elkaar delen. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van WhatsAppgroepen om op deze manier een buurt veiliger te maken. Het voordeel hiervan is dat men snel informatie kan uitwisselen met een grote groep bewoners. We zorgen hiermee voor meer ogen en oren in de buurt en dat zal de veiligheid en leefbaarheid zeker vergroten.

Wij willen in onze buurt ook een WhatsAppgroep opstarten. Deze brief is dan ook een uitnodiging voor deelname aan de WhatsAppgroep van buurtpreventiewijk Het Pleintje

Wie kan er deelnemen?
Er gelden voor deelname aan de WhatsAppgroep bepaalde voorwaarden. U moet in de wijk wonen, in het bezit zijn van een smartphone en u moet minstens 18 jaar oud zijn. U kunt de applicatie WhatsApp gratis downloaden.

Wat kunt u melden?
Mijn kat is verdwenen, ik zoek een oppas, komen jullie ook allemaal naar de buurtbarbecue, dat soort berichten horen niet thuis in de Whatsappgroep buurtpreventie.
Een Whatsappgroep is alleen bedoeld voor het melden van verdachte situaties en criminele activiteiten, want dan kunnen bewoners van de buurt en de politie actie ondernemen.

Als u in de WhatsAppgroep een melding plaatst van een verdachte situatie, dan gebruikt u hiervoor de SAAR-methode. De SAAR-methode werkt als volgt:

1. S = Signaleer: Neem de (verdachte) situatie waar. Bijvoorbeeld: er klimt bij de buren iemand over de schutting, of er is zojuist iemand bij mij rond het huis gelopen die hier duidelijk niets te zoeken had en die poolshoogte kwam nemen of er wel of niet iemand thuis was.
2. A = Alarmeer: Bel zo nodig de politie via 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed).
3. A = App: Plaats een concreet bericht met informatie in de WhatsAppgroep (alleen actuele informatie). Begin dit bericht altijd met het feit dat je 112 of 0900-8844 al hebt gebeld. Dat voorkomt overbelasting van de meldkamer.
4. R = Reageer: Als het mogelijk is, ga je in gesprek met de persoon in kwestie. Doe dit alleen als dit veilig kan.

Wie beheert er de Whatsappgroep?
Voor het laten slagen van de Whatsappgroep is het belangrijk dat de groep een goede beheerder heeft. Zijn taak is o.a. het eventueel direct reageren op een melding, het contact onderhouden met beheerders van andere Whatsappgroepen binnen onze gemeente als de situatie daarom vraagt, het accepteren van alle aanmeldingen van deelnemers of het verwijderen van deelnemers die zich niet aan de voorwaarden houden.

Wij hebben Rob van Avendonk uit onze buurt bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Rob heeft veel ervaring met meldingen door zijn werk bij een van de Meldkamers van de politie. Hij is voortaan ook lid van ons buurtpreventieteam.

Samenwerking Whatsappgroepen
In Nederland zijn op dit moment al een paar duizend Whatsappgroepen actief en elke dag worden het er meer. Dit komt door de goede resultaten in de wijken die al langer zo’n groep hebben. De gemeente Bladel stimuleert daarom alle wijken binnen onze gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Voor een zo groot mogelijk resultaat van de Whatsappgroepen is het belangrijk dat deze met elkaar samenwerken en vooral informatie met elkaar uitwisselen. Wordt er iets verdachts gesignaleerd in een aangrenzende buurtpreventiewijk, dan kan het nuttig zijn dat u daar ook direct van op de hoogte bent.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Wanneer u deel wilt nemen aan dit initiatief, kunt u dit via Whatsapp doorgeven aan Rob van Avendonk of stuur een bericht via het Whatsapp formulier . Bij uw aanmelding moet u een aantal gegevens vermelden. Die zijn hieronder aangegeven. Na uw aanmelding ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging met daarbij de spelregels voor het gebruik van de WhatsAppgroep. Wij streven ernaar om per 1 september met de WhatsAppgroep te starten.

Als u aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met de beheerder, Rob van Avendonk, of met de coördinator buurtpreventie van onze wijk, Walter van den Borne.

Deelname aan de WhatsAppgroep is vrijblijvend, maar hoe groter de deelname, hoe groter het succes. Wij hopen dan ook dat u mee wilt werken aan dit initiatief.
Samen weer een stap verder in de vergroting van de veiligheid in onze buurt!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van buurtpreventiewijk het Pleintje

Walter van den Borne
Coördinator Buurtpreventie Het Pleintje

Rob van Avendonk
Beheerder Whatsappgroep het Pleintje

=============================================================================

Voor deelname hebben wij de volgende gegevens van u nodig. Vermeld deze alstublieft in uw berichtje aan Rob van Avendonk.

Voornaam

Achternaam

Adres

E-mailadres

Reacties zijn gesloten.