Buurtpreventie 4

november 2015

Beste bewoner van buurtpreventiewijk Het Pleintje,

Wist u:
• dat in het najaar en de winter de meeste inbraken worden gepleegd. Inbrekers zien dan aan onverlichte huizen dat de bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor verdachte situaties niet zo snel opvallen.

• dat u het de inbrekers wel moeilijk kunt maken. Laat verlichting aan, ook als u niet thuis bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar en vergeet ook de buitenlamp niet. Verder kunt u zorgen voor goed hang- en sluitwerk en natuurlijk doet u deuren en ramen op tijd op slot. U kunt beter, en zeker ’s avonds, niet zomaar de deur openmaken voor onbekenden. Maak gebruik van een raam, een deurspion, intercom of een goede kierstandhouder. Vindt u de situatie verdacht, bel dan 112.

• dat met gemeente en politie is afgesproken dat wij u heel snel informeren wanneer bij woningen in uw directe omgeving is ingebroken. Mogelijk hebt u iets gezien waar de politie iets aan heeft bij het onderzoek. Ook krijgt u dan gelijk tips over wat u zelf kunt doen tegen inbraak.

• dat de kans op sneeuw en vorst binnenkort weer groter wordt.

• dat de gemeente vanwege de hoge kosten niet overal kan strooien en zich daarom concentreert op busroutes, doorgaande wegen en ontsluitingswegen. Voetpaden en trottoirs worden niet door de gemeente gestrooid.

• dat ouderen en mensen die slecht ter been zijn, het op prijs stellen als op het trottoir een paadje sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt. Is het eigenlijk geen burgerplicht van iedereen om het trottoir voor de eigen woning zodanig sneeuw- en ijsvrij te maken dat mensen met rollaters, rolstoelen, kinder- en wandelwagens daar veilig kunnen lopen?

• dat het zeer gewaardeerd wordt als u een buurvrouw of buurman, die vanwege ouderdom of beperkingen daartoe zelf niet meer goed in staat is, daarbij helpt.

• dat u een van onze contactpersonen mag bellen wanneer u zelf geen sneeuw meer kunt ruimen en uw buren en/of kinderen u daarbij ook niet kunnen helpen. Een van onze teamleden zal u dan zo snel mogelijk komen helpen.

• dat wij bij de gemeente om aandacht hebben gevraagd voor de slechte kwaliteit van delen van het fietspad aan de Bleijenhoek en aan de Postelweg. De gemeente heeft het herstel daarvan opgenomen in de onderhoudsronde voor het najaar en voor wat betreft de Bleijenhoek is dat inmiddels gebeurd. Het fietspad aan de Postelweg zal worden opgeknapt tegelijk met het aanleggen van de randweg richting industrieterrein De Sleutel. Dit staat gepland voor 2016.

Sociale Aandacht, een nieuw initiatief
Onze gemeente heeft in alle buurten buurtpreventie. Daarin zijn maar liefst 140 vrijwilligers actief. Buurtpreventie kende tot voor kort twee aandachtsgebieden, namelijk Veiligheid en Leefbaarheid in de buurt. Onlangs is besloten om hier een derde pijler aan toe te voegen en dat is Sociale Aandacht. Graag vertellen wij u hier wat meer over.

Op het gebied van zorg is heel wat veranderd. Veel taken van de centrale overheid zijn naar de gemeente overgeheveld. Om deze reden heeft de gemeente aan Buurtpreventie gevraagd ook Sociale Aandacht tot haar taken te rekenen.

Bewezen is dat sociale verbinding in een buurt belangrijk is. Maar het is van nog groter belang dat er geen mensen uit het oog worden verloren.
De gemeente kan hier niet alleen voor zorgen, er ligt ook een taak bij de bewoners zelf. Buurtpreventie kan en wil daarin een rol spelen.

Het is belangrijk dat er in de buurt voldoende aandacht is voor buurtgenoten. Gedacht kan worden aan het oog hebben voor (beginnende) dementie, vereenzaming, verpaupering of vervuiling, huiselijk geweld, problemen van jonge mensen, enz.
Het doel van Sociale Aandacht is op de eerste plaats dat er signalen komen vanuit de buurt als er iets aan de hand is. Dit kan escalatie en isolement voorkomen.

Contact persoon Sociale Aandacht
De gemeente wil graag in iedere buurt een sociaal bewogen iemand als ‘contactpersoon Sociale Aandacht’. Dat kan een lid van het buurtpreventieteam zijn of iemand die aan het team wordt toegevoegd. Wij denken aan een persoon met een groot hart, een ‘mensenmens’ die de buurt kent en die daar ook (h)erkend wordt. Deze contactpersoon signaleert in samenspraak met de coördinator Buurtpreventie zaken richting de gemeentelijke coördinator Buurtpreventie. Deze zet vervolgens de melding door naar zorginstanties, die de zaak dan verder oppakken of in gang zetten. Hoe eerder hulpverlening opgestart wordt, hoe beter.
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit nieuwe initiatief van Buurtpreventie dan willen we u graag hierover bijpraten en u verwelkomen als contactpersoon in ons team. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator Buurtpreventie van onze buurt (zie hieronder).

Uw hulp
Wij blijven ons inzetten voor een veilige en leefbare omgeving. Maar wij kunnen ons werk niet goed doen zonder u. Daarom vragen wij u ook om een oogje in het zeil te houden om zo onze buurt veilig en leefbaar te houden.
Hebt u vragen of wilt u ons iets melden, neem dan gerust contact op met een van onze contactpersonen. Voor uw gemak hebben wij een kaart bijgevoegd met belangrijke telefoonnummers voor het doen van meldingen.

Omdat dit de laatste informatiebrief is van 2015 wensen wij u als Buurtpreventieteam alvast een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2016.

Team buurtpreventie Het Pleintje.

Reacties zijn gesloten.