Verslag van de jaarvergadering 2013

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 12 december 2013 in de zaal van Reijnders en Partners te Bladel.

 1. Om 20.30 uur opent Wil van Selst de 36 ste jaarvergadering. Wil ervaart 2013 als een leuk jaar met hoogte en diepte punten. Hoogtepunt viering van onze 100 jarig lid Greet van Sambeeck.Dieptepunt het overlijden van Iet van Gladbeek, jarenlang secretaresse en drijvende kracht van onze buurtvereniging. Verder de welgemeende bedankjes aan leden werkgroep oud papier en andere personen.
 2. Vaststelling van het verslag van de jaarvergadering van 13 december 2012. Geen aanmerkingen.
 3. Vaststelling van het jaarverslag van 2013 door secretaris. Nog vermelden onderhoud het Pleintje de personen Theo Hoeks, Niek Roymans en Jos Wijnen.
 4. Vaststelling van het financieel verslag opgesteld door de penningmeester.
  Ontvangen                                     Uitgaven
  Contributies                  3547.50     Activiteiten               4258.60
  Rente                                 0.66     Attentie kosten          400.50
  Opbrengst oud papier 1789.02     Algemene kosten       442.74
  Sponsering                  1484.48     Overschot                1719.82
 5. Bestuursverkiezing;  Wil wordt bedankt voor zijn bewezen diensten. Op eind van de vergadering doet Jo nog een bedankwoord voor inzet als voorzitter van onze buurtvereniging gedurende meer dan 10 jaar. Wil ontvangt een fles wiskey en een doos sigaren. Benoeming nieuwe bestuursleden: Marion Borgmans en Roel van de Bruggen.
 6. Vaststelling contrubutie. Geen wijziging.
 7. Rondvraag, wordt geen gebruik van gemaakt
 8. Sluiting vergadering om 22.00 uur.

Het bestuur

Bladel, november 2014

Reacties zijn gesloten.